ท่าเรือเก่าเซี่ยงไฮ้

ที่อยู่:เลขที่ 505 ถนนจงซานใต้ เขตหวงผู่ เซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

ท่าเรือเก่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 3A ในเซี่ยงไฮ้ โดยลักษณะพิเศษของอาคารสื่อคู่เหมินนั้นได้เสริมบรรยากาศที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้พื้นที่ในจัตุรัสเป็นแหล่งอาหารแท้ของประเทศต่าง ๆ และบาร์ที่โดดเด่นด้วยสไตล์ที่แตกต่างไม่ว่าเป็นอาหารมื้อใหญ่หรืออาหารว่างยามบ่ายก็ตาม ที่นี่มีหมดสระว่ายน้ำภูมิทัศน์ที่สร้างขึ้นในกลางจัตุรัสกลายเป็น T-show บนน้ำเมื่อจัดกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ถือว่าเป็นจุดเด่น

เบอร์โทรสถานที

+86-21-63322009

รหัสไปรษณีย์

200010

การคมนาคม

เส้นทางขนส่งมวลชนสาย 9 สถานีเสี่ยวหนานเหมิน,รถเมย์สาย 930 สถานีถนนบ่ายตู้ ถนนจงซานไต้; รถเมย์สาย 24 สถานีถนนฟู่ซิงตะวันออก ถนนโต้วซื่อ; รถเมย์สาย 65 สถานีถนนฟู่ซิงตะวันออก ถนนจงซานใต้

เวลาเปิดให้บริการ

ตลอดทั้งวัน

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ