ฟาร์มช่ายปั๋วปัว

ที่อยู่:เลขที่ 518 ถนนชางถ้าชางช่ายลู่ หมู่บ้านจินเจ๋อเจิ้น เขตชิงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

ฟาร์มช่ายปั๋วปัว ตั้งอยู่บนชายฝั่งของทะเลสาบเตี้ยนชานหู ถัดจากหมู่บ้าน ช่ายปังชุน ซึ่งมีชื่อเสียงจัดว่าเป็น "หมู่บ้านชนบทที่งดงาม" ในประเทศจีน ประกอบไปด้วยพื้นที่เพาะปลูก สวนผลไม้และบ่อปลา ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆได้ อาทิ เช่น เก็บผลไม้ ตกปลา ย่างบาร์บีคิว เป็นต้น ระบลประทานในฟาร์มเชื่อมต่อกับทะเลสาบเตี้ยนชานหู บรรยากาศที่ไร้มลพิษ แหล่งน้ำที่ใสสะอาด เต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมทางนิเวศที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของทั้งพืชและสัตว์ต่างๆ

เบอร์โทรสถานที

/

รหัสไปรษณีย์

201719

การคมนาคม

รถประจำทางจินเจ๋อ สาย 2 สถานี ชางช่ายลู่ หมู่บ้านหวังเจียปังชุน

เวลาเปิดให้บริการ

10:00 น. - 17:00 น.

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ