หมู่บ้านอ่างเก็บน้ำเฉาจิง

ที่อยู่:เลขที่ 1155 หมู่บ้านอ่างเก็บน้ำเฉาจิง เขตจินชาน เมืองเซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

หมู่บ้านอ่างเก็บน้ำเฉาจิง ครอบคลุมพื้นที่ 3.66 ตร.กม. มีแม่น้ำขนาดใหญ่และเล็กรวม 33 สาย ความยาวรวมกันประมาณ 23 กิโลเมตร อัตราส่วนของน้ำเกือบ 40% และจุดที่กว้างที่สุดคือ 110 เมตร ภายในหมู่บ้านมีเกาะทั้งสิ้นมากกว่า 70 แห่ง กลายเป็นภูมิทัศน์ที่ "ท่ามกลางแม่น้ำมีเกาะ และในเกาะมีทะเลสาบ" ด้วยสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยธรรมชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์ หมู่บ้านอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จึงมีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเพาะปลูกข้าวเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจอย่าง แตงโมและส้มอีกด้วย หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆให้เข้าเยี่ยมชมอีกมากมาย อาทิ เช่น ชางผิ่น อคาเดมี่ , สวนรากบัว , หมู่บ้านสันทนาการกลางน้ำ เป็นต้น

เบอร์โทรสถานที

/

รหัสไปรษณีย์

201507

การคมนาคม

รถประจำทางสาย ฉือหูจวน/จินชาน 203/สาย จินเฉา สถานีหมิงหัว

เวลาเปิดให้บริการ

9:00 น. - 16:00 น.

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ