ฉงหมิง เนชันนอล จีโอ ปาร์ค

ที่อยู่:ถนน ลู่หัวเจิ้นเป่าหูลู่ เขตฉงหมิง เมืองเซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

อุทยานธรณีแห่งชาติ ฉงหมิง เนชันนอล จีโอ ปาร์ค มีพื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งเกาะฉงหมิง ประกอบไปด้วยอุทยานธรณีวิทยาซีชา , พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซีชา เวทแลนด์ , พิพิธภัณฑ์แม่น้ำชาโจว , พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฟอสซิลไม้หมู่บ้านเฉียนเว่ย และสถานีทดลองวิทยาศาสตร์ฉงหมิง เวทแลนด์ นอกจากนี้ยังมีการเก็บรักษาโบราณวัตถุทางธรณีวิทยาไว้อีกเป็นจำนวนมาก ในอุทยานแห่งนี้เป็นสถานที่สาธารณะที่รวบรวมการเที่ยวชมบรรยากาศ การพักผ่อน สุขภาพ การศึกษาวิทยาศาสตร์และความบันเทิงทางวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันไว้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับการวิจัยทางธรณีวิทยาอีกด้วย

เบอร์โทรสถานที

+86-21-39633635

รหัสไปรษณีย์

202151

การคมนาคม

รถประจำทาง สาย 6 ฉงหมิงเซียงชุน / สาย 6 ฉงหมิงเซียงชุน สถานีซีชาชือตี้

เวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการตลอดวัน

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ