ศูนย์วัฒนธรรมข้าว

ที่อยู่:เลขที่ 152 ถนน ซินปังลู่ หมู่บ้าน ซินชุนเซียง เขตฉงหมิง เมืองเซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

ศูนย์วัฒนธรรมข้าว หมู่บ้านซินชุน เมืองเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่เกาะฉงหมิงได้กลายเป็นแผ่นดินครบรอบ 1400 ปี และในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการบุกเบิกหมู่บ้านใหม่ซินชุน มีการแสดงทางวัฒนธรรม การแปรรูปข้าวและการเกษตรแบบอัจฉริยะ เป็นประตูที่นำวัฒนธรรมข้าวออกสู่สายตาภายนอก เป็นฐานการแปรรูปข้าวคุณภาพสูง ศูนย์วัฒนธรรมข้าวได้ดำเนินการเผยแพร่และจัดแสดงวัฒนธรรมข้าวผสมผสานไปกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม ที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการเพาะปลูก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยความหมายทางวัฒนธรรม

เบอร์โทรสถานที

+86-21-59650878

รหัสไปรษณีย์

202172

การคมนาคม

รถประจำทาง สายหนานหง สายเจียปั๋ว / สายหนานหง สายต่วนปั๋ว สถานีเอ้อเฟินเตี้ยน

เวลาเปิดให้บริการ

8:00 น. - 16:30 น.

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ