สวนนิเวศวิทยาฟางหยวน

ที่อยู่:เลขที่ 1239 ทางหลวงเฉินตู้กงลู่ ตำบลผู่เจียงเจิ้น เขตหมิ่นหัง เมืองเซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

สวนนิเวศวิทยาฟางหยวน ครอบคลุมพื้นที่ขนาด 445 หมู่ ซึ่งมีพื้นที่ในสัดส่วนที่เป็นแหล่งน้ำกว่า 80 หมู่ ในสวนประกอบไปด้วยพืชนานาพรรณที่เขียวชอุ่ม ต้นไผ่ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น และสามารถพบเห็นนกกระสาได้ในสวนแห่งนี้ เสียงกบดังประสานเสียงไปทั่วทั้งสวน ในสวนแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยผลไม้มากมาย อาทิ เช่น แก้วมังกรแดง , ท้อ , แอปเปิ้ล , ส้มโอแดง กีวีและผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่พักผ่อนที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ต่างๆเช่น ป่าไผ่ ้ตนไม้สีเขียวต่างๆและผืนหญ้า เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนเชิงเกษตรนิเวศแห่งใหม่อีกที่ที่น่าสนใจ

เบอร์โทรสถานที

+86-21-34536903

รหัสไปรษณีย์

201112

การคมนาคม

รถประจำทาง สาย 175 / หมิ่นหัง สาย 10 สถานี เจ้าเจียจ้าย บนทางหลวงเฉินตู้

เวลาเปิดให้บริการ

8:30 น. - 16:30 น.

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ