หมู่บ้านกั่งเหยียนเจิ้น

ที่อยู่:เลขที่ 868 หมู่บ้าน กั่งเหยียนเจิ้น เขตฉงหมิง เมืองเซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

หมู่บ้านกั่งเหยียนเจิ้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักว่าเป็น "แหล่งกำเนิดของ ต้น Boxwood" ถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบสวนในชนบทแบบดั้งเดิมผสมผสานเข้ากับประเพณีพื้นบ้านของฉงหมิง โดยใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบท้องถิ่นร่วมกับการสร้างสวนดอกไม้เข้าด้วยกัน กลายเป็นภูมิทัศน์แบบ "สวนท่ามกลางหมู่บ้าน และหมู่บ้านท่ามกลางสวน" แสดงให้เห็นถึงวิวของหมู่บ้านในแถบเจียงหนาน ที่มี "กำแพงสีขาว กระเบื้องมุงหลังคาสีเทา ระเบียงติดริมน้ำ"

เบอร์โทรสถานที

+86-21-59456010

รหัสไปรษณีย์

202180

การคมนาคม

รถประจำทาง สาย เป่าเฉินจง สถานี กั่งเหยียนเจิ้น

บัตรผ่านประตู

ฟรี

เวลาเปิดให้บริการ

8:00 น. - 16:00 น.

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ