โรงแรมระดับ 3 ดาว

ALL

โรงแรม เซี่ยงไฮ้เซอซาน เซิงหลิน โฮเทล

三星级酒店

ที่อยู่:เลขที่ 9259 ทางหลวงว่ายชิงซงเซอซาน เขตซงเจียง เซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-57716666

โรงแรมเซี่ยงไฮ้จินเฉิน

三星级酒店

ที่อยู่:เลขที่ 795-809 ถนนห่วายไห่จง เขตหวงผู่ เซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-54619668

ลานซันเมาน์เทนวิลล่า(Lan Sun Mountain Villa)

三星级酒店

ที่อยู่:เลขที่ 9269 ทางหลวงว่ายชิงซง เขตซงเจียง เซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-57651170

โรงแรมจินเจี่ยน แปซิฟิก เซี่ยงไฮ้(Pacific Hotel Shanghai)

三星级酒店

ที่อยู่:เลขที่ 108 ถนนหนานจิงตะวันตก เขตหวงผู่ เซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-53529898

โรงแรม เซี่ยงไฮ้หงเฉียว หยุ่นเฟิง

三星级酒店

ที่อยู่:เลขที่ 1665 ถนนหงเฉียว เขตฉางหนิง เซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-51709300

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ