• เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มียอดเยี่ยมของจีน เป็นที่รู้จักกันในนาม "ปารีสแห่งตะวันออก" การเติบโตของเซี่ยงไฮ้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวัน เซี่ยงไฮเป็น้เมืองที่เต็มไปด้วยความคึกคัก ในทุกๆที่จะมีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเอง เมื่อคุณอ่านข่าวสารจากพวกเราคุณจะทราบว่าเซี่ยงไฮในแต่ละสัปดาห้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร นอกจากนี้ยังสามารถทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ได้อีกด้วย
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ