สถิติการท่องเที่ยว

I、 เมืองนี้ได้ต้อนรับจำนวนนักท่องเที่ยวขา (จำนวนคน)
เดือนปัจจุบัน เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น% ถึงเดือนี้ในปีนี้ เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น%
II、 ชาวต่างชาติโดยแบ่งตามประเทศ (จำนวนคน)
เดือนปัจจุบัน เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น% ถึงเดือนี้ในปีนี้ เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น%

หมายเหตุ : จะนับเฉพาะในส่วนของชาวต่างชาติที่ค้างคืนเท่านั้น

III 、 อัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องพักโดยเฉลี่ยของห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยว
เดือนปัจจุบัน เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น% ถึงเดือนี้ในปีนี้ เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น%

หมายเหตุ : หน่วยในการคำนวณที่เพิ่มขึ้นและลดลงของอัตราค่าเช่าเมื่อเทียบปีต่อปีเป็นเปอร์เซ็นต์ และราคาค่าบ้านเฉลี่ยก็เป็นเปอร์เซ็นต์เช่นกัน

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ