การประชุม

     
 
วันที่ 9-12 ตุลาคม
งานประชุมวิชาทันตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 23 ของสมาคมทันตกรรมประเทศจีน
 
 
     
 
วันที่ 24-26 พฤศจิกายน
งานแสดงสินค้าการท่องเที่ยว ระดับนานาชาติ เซี่ยงไฮ้
 
 
 
     
 
วันที่ 7-10 ธันวาคม
งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเดินเรือ ระดับนานาชาติ ประเทศจีน
 
 
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ