ข้อดีที่หน้าประตูบ้าน

การเลืก "ข้อดีที่หน้าประตูบ้าน" สำหรับประชาชนชาวเซี่ยงไฮ้ที่เข้าข่ายอยู่ใน "วิถีชีวิต 15 นาที" มีงานเป็นเป้าหมาย และ "ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ และการท่องเที่ยวเล็กๆ" เป็นแนวทาง นั้น เราได้พยายามจัดสรรพื้นที่สาธารณะที่มีระยะทางไม่ไกล ให้กลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ๆมีความสะดวกสบายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว พลิกโฉมชุมชนรูปแบบใหม่ด้วยมนตร์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมและความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้ ให้ทั่วทั้งเมืองเต็มไปด้วยกลิ่นอายของดอกไม้ไฟ มิตรภาพและรสนิยมที่ยอดเยี่ยม"ข้อดีที่หน้าประตูบ้าน" เป็นปัจจัยเสริมที่มีประโยชน์ในการคัดเลือก แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 ประเภท อันได้แก่ ย่านประวัติศาสตร์ , แหล่งถนนคนเดิน , หมู่บ้านท่องเที่ยว , สวนสาธารณะในชนบท โดยในปี 2020 หน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเมืองได้ประกาศรายชื่อ สถานที่ท่องเที่ยวของ "ข้อดีที่หน้าประตูบ้าน" ทั้ง 50 แห่ง เป็นชุดแรก ซึ่งรวมถึงย่านธุรกิจการค้าแบบบูรณาการที่รวมการบริการทางด้านชุมชน วัฒนธรรม และกีฬา เข้าไว้ด้วยกัน , สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่สร้างขึ้นบริเวณพื้นที่ด้านข้างชุมชน , โรงภาพยนต์ขนาดเล็กที่แฝงตัวอยู่ในชุมชน เป็นต้น


การคัดเลือกในปีนี้จะเริ่มขึ้นในเดือน ก.ค. จากการผลักดันและสนับสนุนของ หน่วยงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแต่ละเขต , สำนักงานทรพัยากรและผังเมือง , ศูนย์สนับสนุนการออกแบบพื้นที่สาธารณะในเมืองเซี่ยงไฮ้ และชาวเน็ตต่างๆ จะมีการนำผลโหวตของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มาทำการประเมินและคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ทั้ง 50 แห่ง ในโครงการ"ข้อดีที่หน้าประตูบ้าน" และจะมีการส่งเอกสารและแผ่นป้ายไปยังสถานที่ที่ถูกคัดเลือก กิจกรรมการคัดเลือกนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และในไตรมาสที่ 4 จะมีการประกาศรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ทั้ง 50 แห่ง ในโครงการ"ข้อดีที่หน้าประตูบ้าน" ชุดที่ 2 ขึ้น เมื่อรวมกับชุดแรกในปี 2020 จะมีทั้งหมด 100 แห่งพอดี


ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ