เที่ยวชมแม่น้ำผู่เจียง

Shanghai Huangpu River Cruise Group Co., Ltd. ได้ร่วมมือกับ Shanghai Fashion Center ย้อนเวลาการเดินทาง 100 ปี พาคุณไปสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของการเปลี่ยนผ่านครั้งยิ่งใหญ่ จาก "เส้นทางสนิมแห่งอุตสาหกรรม" ไปสู่ "เส้นทางชีวิตที่สะดวกสบาย"เส้นทางการเดินเรือในครั้งนี้ จะเป็นเส้นทางที่เพิ่งเปิดใหม่ในแม่น้ำหวงผู่เจียง ปัจจุบันมีสถานีอยู่ 2 แห่งที่ Jinling East Road Cruise Terminal และ Dinghai Road Tourist Terminal ซึ่งจะเปิดให้บริการเป็นประจำ


โดยมีการวางแผนว่าจะเพิ่มเส้นทางเดินเรือใหม่ เพิ่มปริมาณท่าเรือ เช่น ในลู่เจียจุ่ย , World Expo และสถานีอื่นๆเป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถเลือกท่าเรือที่ใกล้ที่สุดในการซื้อตั๋วโดยสารและใช้บริการเรือ ผู้ใช้บริการสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำขณะโดยสารเรือ และยังสะดวกสบายต่อการเดินทางเพื่อไปยังอาคารแลนด์มาร์คต่างๆของเซี่ยงไฮ้ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำผู่เจียงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย
เส้นทางการเดินเรือ


Jinling East Road Cruise Terminal-Dinghai Road Tourist Terminal (ภาพด้านล่างแสดงแผนที่เส้นทาง)ที่อยู่ท่าเรือ Jinling East Road Cruise Terminal: เลขที่ 141 ถนนจงชานตงเอ้อลู่ เขตหวงผู่

ที่อยู่ท่าเรือ Dinghai Road Tourist Terminal: เลขที่ 2866 ถนนหยางชู่ผู่ลู่ เขตหยางผู่ (ภายในใน Shanghai Fashion Center)การเดินทางไปยังท่าเรรือ


ท่าเรือ Jinling East Road Cruise Terminal:

รถประจำทาง: สาย 55/65/305/576/868

รถบัสชมเมือง: รถบัสชมเมืองสาย 1/2/5

ท่าเรือ Dinghai Road Tourist Terminal:

รถประจำทาง: สาย 60/103/124/135เวลาทำการ


ท่าเรือ Jinling East Road Cruise Terminal: 12:00 น.-18:00 น.

ท่าเรือ Dinghai Road Tourist Terminal: 13:00 น.-17:00 น.ตารางเวลาในการเดินเรือตารางเวลานี้ใช้สำหรับประกอบการพิจารณาเท่านั้น ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสถานการณ์พิเศษ (เช่น พายุไต้ฝุ่น ฝนตกหนัก น้ำขึ้นน้ำลง ช่องควบคุม ฯลฯ) เที่ยวการเดินเรืออาจจะถูกระงับหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ใช้ข้อมูลตามประกาศจากท่าเรือโดยตรงเป็นหลักราคาค่าโดยสาร


ประเภทของตั๋ว: ตั๋วบุฟเฟ่ต์รายวัน (นักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางเดินเรือได้หลายรอบหลายเส้นทางไม่จำกัด ด้วยตั๋วบุฟเฟ่ต์รายวันและเอกสารที่ถูกต้องตรงกัน)

ราคาในช่วงไฮซีซั่น: 120 หยวน/คน

ราคาโปรโมชั่น ช่วงทดลอง: 99 หยวน/คน

ตั๋วประเภทอื่นๆ:

เด็กส่วนสูงไม่เกิน 130 เซนติเมตร (ไม่รวม) ถึง 150 เซนติเมตร (รวม) จะได้รับสิทธิพิเศษครึ่งราคา

คนชราที่มีอายุเกิน 70 ปี (รวม) ขึ้นไป เมื่อแสดงหลักฐานที่ยังไม่หมดอายุจะสามารถได้รับสิทธิพิเศษครึ่งราคา

มีบัตรข้าราชทหาร ตำรวจ นักดับเพลิงพิการ (เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น) จะสามารถได้รับสิทธิพิเศษครึ่งราคา

ฟรีสำหรับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 1.3 เมตร (ต้องใช้ตั๋วโดยสาร)

(ราคาตั๋วโดยสารไม่รวมค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆบนเรือสำราญที่อาจจะเกิดขึ้น)สภาพแวดล้อมที่แนะนำ - ที่เหมาะแก่การพักผ่อน


The Bund Finance Centerที่อยู่: เลขที่ 600 ถนนจงชานตงเอ้อลู่ เขตหวงผู่Yuyuan Mallที่อยู่: เลขที่ 265 ถนนฟางปังจงลู่ เขตหวงผู่Yuyuanที่อยู่: ฝั่งทิศเหนือของศาลาริมทะเลสาบ สะพานจิ่วชูเฉียว เขตหวงผู่Town God's Temple เซี่ยงไฮ้ที่อยู่: เลขที่ 249 ถนนฟางปังจงลู่ เขตหวงผู่ศูนย์การค้าท่าเรือ 16 ร้านที่อยู่: เลขที่ 531 ถนนจงชานตงอีลู่ เขตหวงผู่Three on the Bundที่อยู่: เลขที่ 3 ถนนจงชานตงอีลู่ เขตหวงผู่Shanghai Jiushi Art Museumที่อยู่: ชั้น 6 เลขที่ 27 ถนนจงซานตงอีลู่ เขตหวงผู่Shanghai Fasion Centerที่อยู่: เลขที่ 2866 ถนนหยางชู่ผู่ลู่ เขตหยางผู่Zhende Chocolates Theatersที่อยู่: เลขที่ 2866 ถนนหยางชู่ผู่ลู่ เขตหยางผู่โรงไฟฟ้าหยางชู่ผู่ที่อยู่: เลขที่ 2800 ถนนหยางชู่ผู่ลู่ เขตหยางผู่หมายเหตุ


1.หลังจากจำหน่ายตั๋วโดยสารเรือสำราญผู่เจียงแล้ว ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพายุไต้ฝุ่น พายุฝนฟ้าคะนอง แผ่นดินไหว ฯลฯ) กระแสน้ำหรือสถานการณ์พิเศษที่เกิดในเส้นการทางเดินเรือ การเดินเรือจะถูกระงับหรือมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเพื่อความปลอดภัย หากบริการถูกระงับ ผู้เข้าโดยสารที่ไม่ได้เดินทาง สามารถไปที่ช่องจำหน่ายตั๋ว ณ อาคารผู้โดยสารเพื่อขอทำเรื่องคืนเงิน โดยใช้ "รหัสเดินทาง" หรือตั๋วเรือข้ามฟากเป็นหลักฐานในการคืนเงิน

2.ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารแบบ 1 วัน จะสามารถใช้เส้นทางเดินเรือได้ไม่จำกัดภายใน 1 วันเท่านั้น โดยจะต้องทำการเช็คอินที่ท่าเรือก่อนเรือออกเดินทาง 20 นาที ไม่จำกัดจำนวนครั้งและเส้นทางในการโดยสารภายใน 1 วัน (ในเวลาเปิดทำการ)

3.ในช่วงระหว่างการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ในการซื้อตั๋วโดยสารจำเป็นจะต้องใช้ชื่อสกุลจริง ขอให้นักท่องเที่ยวนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง แสดงรหัสสุขภาพมาแสดง และจะต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิทุกครั้งในการเข้าออกบริเวณท่าเรือ

4.นักท่องเที่ยวต้องแสดง "รหัสเดินทาง" (หรือตั๋วกระดาษ) และบัตรประจำตัวประชาชน ในขณะรอต่อแถวขึ้นเรือ หากข้อมูลถูกต้องและได้รับการยืนยันจึงจะสามารถขึ้นโดยสารเรือได้

5.รหัสการเดินทาง (หรือตั๋วกระดาษ) และบัตรประจำตัวประชาชนจะใช้เป็นหลักฐานในการขึ้นโดยสารเรือ จะต้องทำการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในระหว่างการเดินทาง

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ