เที่ยวหาดไว่ทานแบบรู้จริง

โค้ด: ODY-SH-WT-006


ไฮไลท์:

ชื่นชมสิ่งก่อสร้างประวัติศาสตร์ตามแนวหาดไว่ทาน


การเดินทาง:


พบกับไกด์ที่ล็อบบี้ของโรงแรม หลังจากนั้นเดินทางไปยัง Broadway Mansions เพื่อเริ่มการท่องเที่ยวหาดไว่ทาน ที่นั่นเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของหาดไว่ทานและแม่น้ำหวงผู่เจียงคุณจะผ่าน One Astor Plaza ข้ามสะพานไว่ไป๋ตู้เฉียว ถึงหาดไว่ทาน เดินชมบรรยากาศของถนนจงชานตงลู่ ที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์หลากหลายสไตล์

เมื่อคุณอยู่ที่สถานีแรกของไว่ทานจะเป็นการเข้าชมภายในของ โรงแรม Peace Hotel หลังจากนั้นจะมุ่งหน้าไปยังสำนักงานใหญ่ธนาคาร HSBC เพื่อชมสิ่งก่อสร้างเก่าแก่และผู้คนที่ทำงานอยู่ที่นั่น


หลังจากสิ้นสุดการเดินทาง คุณจะสามารถกลับไปที่โรงแรมหรือไปยังเป้าหมายถัดไปได้


ในการเดินทางครั้งนี้จะกำหนดตามความต้องการของคุณ


คุณสามารถติดต่อพวกเราผ่าน contact@chinaodysseytours.com เพื่อกำหนดการเดินทางของคุณ

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ