วันหยุดนักขัตฤกษ์ของจีน

วันหยุดนักขัตฤกษ์ของจีน

วันที่ เทศกาล วันหยุดที่กฎหมายกำหนด
1/1 ปีใหม่ รวมทั้งสิ้น 1 วัน
วันแรกของปี (ตามปฏิทินจันทรคติจีน) ตรุษจีน รวมทั้งสิ้น 3 วัน
4/4 หรือ 5/4 เซ็งเม็ง รวมทั้งสิ้น 1 วัน
1/5 เทศกาลวันแรงงาน รวมทั้งสิ้น 1 วัน
5/5 (ตามปฏิทินจันทรคติจีน) เทศกาลตวนหวู่ รวมทั้งสิ้น 1 วัน
15/8 (ตามปฏิทินจันทรคติจีน) เทศกาลจงชิว รวมทั้งสิ้น 1 วัน
1/10 วันชาติจีน รวมทั้งสิ้น 3 วัน
วันที่ เทศกาล วันหยุด ผู้มีสิทธิ์หยุดงาน
8/3 วันสตรี ครึ่งวัน เพศหญิง
4/5 วันเยาวชน ครึ่งวัน อายุ 14 ปีหรือมากกว่า
1/6 วันเด็ก รวมทั้งสิ้น 1 วัน อายุต่ำกว่า 14 ปี
1/8 วันก่อตั้งกองทัพ ครึ่งวัน ทหารประจำการ
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ