เทศกาลตามประเพณีของจีน

วันส่งท้ายปีเก่า ; วันที่ 30 เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติจีน

วันส่งท้ายปีเก่า จะเป็นวันสุดท้ายของการนับอายุในปีนั้น เพื่อจะเริ่มนับอายุใหม่ในปีใหม่ ในสมัยโบราณจะมีประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เช่น การจัดพิธีไหว้บรรพบุรษ รักษาอายุ การร่วมรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัว ติดป้ายอวยพรสีแดง แขวนโคมแดง เป็นต้น วันส่งท้ายปีเก่าสำหรับคนจีนแล้วจะมีความหมายพิเศษคือ วันที่ลูกหลานจะกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา จากลาปีเก่า และต้อนรับปีใหม่

วันตรุษจีน : วันที่ 1 เดือนแรกของปีตามปฏิทินจันทรคติจีน

ตรุษจีนเป็นเทศกาลพื้นบ้านของจีนที่มีความสำคัญมาก เป็น 1 ใน ประเพณีที่มีความคึกคักมากที่สุด เป็นคำอวยพรที่งดงามให้กับปีใหม่ เป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน ซึ่งประเพณีตรุษจีนไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยความเชื่อ ความศรัทธา ความปรารถนา วิถีชีวืตความบันเทิงและวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังมีคำอวยพร อาหารเครื่องดื่มและการแสดงกิจกรรมความบันเทิงต่างๆที่สนุกสนานคึกครื้น ในช่วงตรุษจีน ในทุกๆท้องถิ่นของจีนจะมีการจัดงานรื่นเริงเพื่อเฉลิมฉลองงานตรุษจีน ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและความสนุกสนาน

เทศกาลหยวนเซียว : วันที่ 15 เดือนแรกของปีตามปฏิทินจันทรคติจีน

เดือน 1 คือ เดือนแรกของปฏิทินจันทรคติจีน (หยวน) ที่คนโบราณเรียกว่า “เซียว” และวันที่ 15 ยังเป็น 1 คืนวันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนแรกของปี ดังนั้นจึงเรียกวัน ที่ 15 เดือน 1 ว่า “เทศกาลหยวนเซียว” ประเทศจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่และมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานดังนั้นประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลหยวนเซียวจึงแตกต่างกัน โดยหนึ่งในประเพณีปฏิบัติสำคัญที่สืบทอดต่อกันมาคือ การรับประทานบัวลอย ชมโคมไฟ เชิดมังกร เชิดสิงโต เป็นต้น

เทศกาลเช็งเม็ง : วันที่ 5 เดือน 4 ตามปฏิทินจันทรคติจีน

เทศกาลเช็งเม็งมีความเก่าแก่สืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยจะมีประเพณีปฏิบัติที่สำคัญคือ ประเพณีการกราบไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วที่สุสานและการปิกนิกท่ามกลางธรรมชาติ ในวันเช็งเม็งสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดจะมารวมกันที่สุสานเพื่อกราบไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ทำความสะอาดสุสาน แสดงความกตัญญู สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวได้พบปะสังสรรค์เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างการปิกนิก เล่นชิงช้า เล่นบอล เล่นโปโล ทัดใบหลิว เป็นต้น

เทศกาลตวนหวู่ : วันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติจีน

เทศกาลตวนหวู่เป็นเทศกาลพื้นบ้านท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน มีที่มาจากการบูชาสัญลักษณ์มังกรในยุคโบราณ เป็น 1 ใน 4 ประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดต่อกันมาของจีน มีเรือมังกร พกถุงผ้าหอม แขวนหญ้าเฮียเฮียะและว่านน้ำ ร้อยไหมห้าสี

เทศกาลชีสี่ : วันที่ 7 เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติจีน

ชีสี่ มีกำเนินดขึ้นในสมัยยุคฮั่น หรือเรียกว่า “เทศกาลฉีเฉียว” หรือ “เทศกาลของเด็กผู้หญิง” ตำนานที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้คือดาวหนุ่มเลี้ยงวัวและดาวของสาวทอผ้าจะนัดพบกันที่สะพานนกกางเขนในวันนี้ของทุกๆปี เทศกาลนี้จึงถูกยกให้เป็นเทศกาลแห่งความรัก ซึ่งถือได้ว่าเป็น 1 ในเทศกาลที่เต็มไปด้วยความโรแมนติก

เทศกาลจงชิว : วันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติจีน

เทศกาลจงชิวในสมัยโบราณจะมีประเพณีปฏฺิบัติที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันคือ การบูชากราบไหว้พระจันทร์ ชมจันทร์ รับประทานขนมไหว้พระจัทร์ ชมดอกไม้และดื่มเหล่าที่หมักจากดอกหอมหมื่นลี้ เป็นต้น คนโบราณได้ถือเอาการเต็มดวงของพระจันทร์ เป็นความหมายถึงการพรั่งพร้อม ไม่ขาด พร้อมหน้าพร้อมตา เช่นนี้ วันที่ 15 เดือน 8 จึงถูกยกให้เป็น เป็น “เทศกาลถวนหยวน” (เทศกาลพร้อมหน้าพร้อมตา) รำลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอน รำลึกถึงคนรักและครอบครัว อธิษฐานให้การเก็บเกี่ยวสมบูรณ์ เต็มไปด้วยความสุข

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ