เบอร์โทรติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานบ่อย
รหัสเบอร์โทรต่างประเทศ 86
รหัสเบอร์โทรเซี่ยงไฮ้ 21
สัญญาณแจ้งเตือนความปลอดภัย 110
สัญญาณไฟไหม้ 119
รถพยาบาล 120
พยากรณ์อากาศ 12121
หน่วยบริการประชาชนเซี่ยงไฮ้ 12345
สายด่วนคุณภาพ 12365
สายด่วนการท่องเที่ยว 962020
สอบถามเที่ยวบินของสนามบิน 96990
สอบถามเที่ยวรถไฟ 63179090
จองตั๋วรถไฟ 95105105
สถานีขนส่งโดยสารระยะไกล 52855835
สหกรณ์แท็กซี่ต้าจ้ง 96822
สหกรณ์แท็กซี่จิ่นเจียง 96961
สหกรณ์แท็กซี่เฉียงเชิง 62580000
สหกรณ์แทกซี่ไห่โป๋ 96965
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ