การคืนเงินภาษีขาออก

ภาพโปรโมทการคืนภาษีขาออกในเซี่ยงไฮ้
ขอคืนภาษีสนามบิน
“ซื้อแล้วคืนได้ทันที” สำหรับการขอคืนภาษีสนามบิน
ศุลกากร
จุดคืนภาษี

ภาพโปรโมทการคืนภาษีขาออกในเซี่ยงไฮ้

ขอคืนภาษีสนามบิน

การขอคืนภาษีที่สนามบิน หมายถึง นโยบายการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายการคืนภาษีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติซื้อจากร้านปลอดภาษีเมื่อเดินทางออกนอกประเทศผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

เงื่อนไขขอคืนภาษีสนามบิน
1.รายการสินค้าที่สั่งซื้อกับร้านปลอดภาษีตามที่กำหนดไว้รวมแล้วเกินกว่า 500 หยวน
2.นักท่องเที่ยวต่างชาติควรนำรายการคืนภาษีมากับตัวเองหรือมาพร้อมกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องภายใน 90 วัน (รวม) หลังจากเปิดบิล โดยวันที่เดินทางออกนอกประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ควรเกิน 183 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ
3.รายการคืนเงินภาษีที่สั่งซื้อยังไม่ได้เปิดใช้งานหรือบริโภคในวันที่เดินทางออกนอกประเทศ

กระบวนการขอคืนภาษีสนามบิน
1.นักท่องเที่ยวต่างชาติควรขอใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไป และ"แบบคำร้องขอคืนภาษีสนามบินเมื่อเดินทางออกนอกประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ” จากร้านปลดภาษีหลังจากซื้อสินค้า
2.หากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีความประสงค์ที่จะถือรายการขอคืนภาษี “แบบคำร้องขอคืนภาษีสนามบินเมื่อเดินทางออกนอกประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ" และใบกำกับภาษีการขายรายการขอคืนภาษีเพื่อขอให้ศุลกากรทำการตรวจสอบ ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง เจ้าหน้าที่ศุลกากรจำลงตราที่ “แบบคำร้องขอคืนภาษีสนามบินเมื่อเดินทางออกนอกประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ"
3.นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับบริษัทตัวแทน ทำการคืนภาษีสนามบินด้วยเอกสารแสดงตัวตนที่มีอายุการใช้งาน เช่น หนังสือเดินทางและ “แบบคำร้องขอคืนภาษีสนามบินเมื่อเดินทางออกนอกประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ” ที่ศุลกากรได้ตรวจสอบและลงตราแล้ว ตลอดจนใบกำกับภาษีการขายรายการขอคืนภาษี

จำนวนเงินคืนภาษี
สกุลเงินที่จะคืนภาษีให้คือหยวนจีน ภาษีมูลค่าเพิ่มที่คืนจริง= จำนวนเงินในใบกำกับภาษีการขายรายการขอคืนภาษีสนามบิน(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) X [อัตราการคืนภาษี(11% หรือ 8%) - อัตราค่าธรรมเนียมในการดำเนินการคืนภาษีสำหรับบริษัทตัวแทน ทำการคืนภาษีสนามบิน (2%)]

“ซื้อแล้วคืนได้ทันที” สำหรับการขอคืนภาษีสนามบิน

บริการ “ซื้อแล้วคืนได้ทันที” สำหรับการขอคืนภาษีสนามบิน หมายถึง นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ช็อปปิ้งในร้านปลดภาษีตามที่กำหนดในเมืองนี้และหลังจากได้รับ " “แบบคำร้องขอคืนภาษีสนามบินเมื่อเดินทางออกนอกประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ” สามารถรับเงินสดเป็นหยวนจีนเทียบเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มที่คืนจริงของรายการขอคืนภาษี

เงื่อนไขขอคืนภาษีสนามบิน
1.จำนวนเงินที่ซื้อในร้านปลดภาษีตามที่กำหนดอยู่ระหว่าง 500 หยวนถึง 110,000 หยวน
2.นักท่องเที่ยวต่างชาติสัญญาว่าจะเดินทางออกนอกประเทศผ่านด่านของเมืองนี้โดยถือรายการขอคืนภาษีที่ซื้อมากับตัวเองหรือโหลดในกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่องภายใน 17 วัน (รวม) หลังจากเปิดบิล โดยวันที่เดินทางออกนอกประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องไม่เกิน 183 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ
3.นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ซื้อและได้รับใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไป และ “แบบคำร้องขอคืนภาษีสนามบินเมื่อเดินทางออกนอกประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ” แล้ว
4.นักท่องเที่ยวต่างชาติเองได้ถือบัตรเครดิตที่สามารถอนุญาตให้ค้ำประกันล่วงหน้า

กระบวนการขอคืนภาษีสนามบิน
1. นักท่องเที่ยวต่างชาติต่างชาติยืนยันจำนวนเงินที่ได้คืนจริงและรูดบัตรเครดิตของตัวเองเพื่อทำการอนุญาตให้ค้ำประกันล่วงหน้า
2. กรอก "หนังสือแจ้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในการใช้บริการขอคืนภาษีสนามบิน" และรับเงินสด

ข้อควรระวัง
1.เมื่อเดินทางออกนอกประเทศควรยื่นขอให้ศุลกากรตรวจสอบรายการขอคืนภาษีตามระเบียบปัจจุบัน
2.สามารถเลือกที่จะใส่ข้อมูลลงในกล่องจดหมายพิเศษของกิจกรรม“ ซื้อแล้วคืนได้ทันที” สำหรับการขอคืนภาษีสนามบิน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อไม่ต้องต่อคิวและทำการยืนยันขั้นตอนการขอคืนภาษีสนามบินแบบ “ไร้การสัมผัส”
3.ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข“ซื้อแล้วคืนได้ทันที” บริษัทตัวแทนจะหักค่าใช้จ่ายจากการอนุญาตล่วงหน้า หากเป็นไปตามเงื่อนไขการขอคืนภาษีทั่วไป ยังคงสามารถดำเนินการขอคืนภาษีตามกระบวนการขอคืนภาษีทั่วไปได้

ศุลกากร

1.สนามบินนานาชาติหงเฉียว อาคาร T1
ก่อนการตรวจค้นความปลอดภัย :
อาคาร T1 ชั้น 2 ใกล้กับทางเข้าเที่ยวบินขาออกนานาชาติ,ฮ่องกง,มาเก๊า
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 07:00 ถึงเวลาสิ้นสุดเที่ยวบิน
หลังการตรวจค้นความปลอดภัย :
เมื่อผ่านการตรวจค้นความปลอดภัยให้เลี้ยวขวา เดินตรงไปประมาณ 30 เมตร เลี้ยวขวา หลังจากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณ 100 เมตร อยู่ระหว่างประตูทางออกขึ้นเครื่อง T10 และ T09
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30

2.สนามบินนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ อาคาร T1
อาคาร T1 ชั้น 3 ใกล้กับโซนพื้นที่ตรวจสอบร่วม
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เที่ยวบินแรกของวันจนถึงเที่ยวบินสุดท้ายของวัน

3.สนามบินนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ อาคาร T2
อาคาร T2 ชั้น 3 ใกล้กับโซนพื้นที่ตรวจสอบร่วม
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เที่ยวบินแรกของวันจนถึงเที่ยวบินสุดท้ายของวัน

4.สถานีรถไฟความเร็วสูงเซี่ยงไฮ้
ห้องโถงตรวจสอบร่วมใกล้กับจุดคืนภาษี
เวลาทำการ : ขบวนรถไฟแรกของวัน , 16:15 - 17:30

5.ท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศ เซี่ยงไฮ้
ห้องโถงตรวจสอบร่วมใกล้กับจุดคืนภาษีในอาคารโดยสารรวม
เวลาทำการ : เรือเที่ยวแรกของวัน , 9:30 - 11:30 หรือ 11:00 - 13:00

6.ท่าเรือสำราญระหว่างประเทศอู๋ซงโข่ว เซี่ยงไฮ้
ห้องโถงชั้น 1 บริเวณด้านขวาของเคาน์เตอร์ตรวจบัตรหมายเลข 1
เวลาทำการ : เรือเที่ยวแรกของวัน , 11:30 - 16:30

จุดคืนภาษี

1.สนามบินนานาชาติหงเฉียว อาคาร T1
เมื่อผ่านการตรวจค้นความปลอดภัยให้เลี้ยวขวา เดินตรงไปประมาณ 30 เมตร เลี้ยวขวา หลังจากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณ 150 เมตร อยู่ตรงข้ามกับประตูทางออกขึ้นเครื่อง T09
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 07:00 ถึงเวลาสิ้นสุดเที่ยวบิน
เบอร์โทร :+86(0)2122352987

2.สนามบินนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ อาคาร T1
เมื่อผ่านการตรวจค้นความปลอดภัยให้เลี้ยวซ้าย เดินประมาณ 500 เมตร อยูใกล้กับประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 19
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ ,00:00 - 24:00
เบอร์โทร :+86(0)2168337509

3.สนามบินนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ อาคาร T2
เมื่อผ่านการตรวจค้นความปลอดภัยให้เลี้ยวขวา เดินประมาณ 200 เมตร อยูใกล้กับประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข D83
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ ,00:00 - 24:00
เบอร์โทร :+86(0)2168330115

4.สถานีรถไฟความเร็วสูงเซี่ยงไฮ้
ห้องโถงตรวจสอบร่วมใกล้กับโซนตรวจสอบของหน่วยงานศุลกากร
เวลาทำการ : ขบวนรถไฟแรกของวัน , 16:15 - 17:30

5.ท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศ เซี่ยงไฮ้
ห้องโถงตรวจสอบร่วมใกล้กับโซนตรวจสอบของหน่วยงานศุลกากรในอาคารโดยสารรวม
เวลาทำการ : เรือเที่ยวแรกของวัน , 9:30 - 11:30 หรือ 11:00 - 13:00

6.ท่าเรือสำราญระหว่างประเทศอู๋ซงโข่ว เซี่ยงไฮ้
บริเวณระเบียงทางเข้าด้านนอกประตูด้านข้างของร้านสินค้าคืนภาษีชั้น 2
เวลาทำการ : เรือเที่ยวแรกของวัน , 11:30 - 16:30

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ