ท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศ

ท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้

ท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศมีท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ 3 แห่ง เป็นท่าเทียบเรือสำราญแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองด้านคุณภาพจาก ISO 9001 ท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศมีธุรกิจการเดินเรือ 3 ประเภท : รับส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศตามเวลา เรือสำราญแบบแวะพัก เรือสำราญเทียบเฉพาะท่าเรือหลัก ซึ่งเรือสำราญเทียบเฉพาะท่าเรือใหญ่ จะแล่นระหว่างเซี่ยงไฮ้ถึงญี่ปุ่น,เกาหลีเป็นหลัก

แต่เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจให้บริการเดินเรือ ในปัจจุบันท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้ไม่ได้เป็นเพียงท่าเทียบเรือสำราญเพียงอย่างเดียว แต่ได้กลายเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี การท่องเที่ยวเรือสำราญ อาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าจำหน่ายสินค้านำเข้า การค้าข้ามพรอมแดนแบบออนไลน์ ให้บริการเช่าท่าเรือ คลังสินค้าทัณฑ์บน ให้บริการเรือ ตัวแทนเรือ ธุรกิจนำเข้าสินค้า เป็นต้น ธุรกิจหลากหลายแบบครบวงจรที่ถูกรวบรวมไว้บนท่าเรือโดยสารแห่งนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 500 ถนนตงต้าหมิงลู่ เขตหงโข่ว เมืองเซี่ยงไฮ้
เบอร์โทร : +86 21 61819900
แฟกซ์ : +86 21 61818024
อีเมล์ : marketing@cruiseterminal.net
เว็บไซต์ : www.cruiseshanghai.com

ท่าเรือสำราญระหว่างประเทศอู๋ซงโข่ว

ท่าเรือสำราญระหว่างประเทศอู๋ซงโข่ว เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ที่บริเวณเพ้าไถวานสุ่ยเฉิงบนริมฝั่งแม่น้ำฉางเจียง โดยมีแม่น้ำสามสายไหลมาบรรจบกันคือ แม่น้ำฉางเจียง แม่น้ำหวงผู่เจียง แม่น้ำเวินเจ้าปัง ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในท่าเทียบเรือสำราญหลักที่มีความคึกคักที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ชายฝั่ง่ท่าเรือมีความยาวทั้งสิ้น 1,500 เมตร ความยาวของชายฝั่งเฟสแรก 774 เมตร มีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ 2 แห่ง ในเวลาเดียวกันสามารถรองรับการจอดเรือขนาด 100,000 ตัน 1 ลำและ 200,000 ตัน ได้อีก 1 ลำ พร้อมกัน

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนเป่าหยางลู่ เขตเป่าชาน เมืองเซี่ยงไฮ้
เบอร์โทร : +86 21 66593169
แฟกซ์ : +86 21 66593501
อีเมล์ : service@wskcruise.com
เว็บไซต์ : www.wskict.com

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ