ข้อมูลสนามบิน


เซี่ยงไฮ้มีสนามบินนานาชาติ 2 แห่ง - สนามบินนานาชาติผู่ตงเซี่ยงไฮ้และสนามบินนานาชาติหงเฉียวเซี่ยงไฮ้ ซึ่งทั้ง 2 แห่งมีระยะห่างกันประมาณ 40 กิโลเมตร

สนามบินนานาชาติผู่ตงเซี่ยงไฮ้ (ตัวย่อใน IATA ว่า PVG) ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งของชือวานและจูเฉียวของเจียงเจิน เขตผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ มีพื้นที่ครอบคลุม 400,000 ตารางกิโลเมตร มีระยะห่างจากตัวเมืองราว 30 กิโลเมตร ในปี 2018 สนามบินผู่ตงมีเที่ยวบินขึ้น-ลง 504,972 ครั้ง มีจำนวนผู้โดยสาร 74.05 ล้านคน และมีปริมาณการขนส่งสินค้า 3.7619 ล้านตัน มีสายการบินที่เปิดให้บริการ 106 ราย มีเที่ยวบินไปยัง 48 ประเทศ เป็นจุดหมายปลายทางทั้งสิ้น 272 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้น มีจุดหมายปลายทางในประเทศ (รวมฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) 138 แห่ง จุดหมายปลายทางในต่างประเทศ 134 แห่ง ขบวนรถไฟแม็กเลฟ รถไฟเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลก——ขอบเขตการดำเนินการของรถไฟแม็กเลฟเซี่ยงไฮ้นั้นจะวิ่งระหว่างสถานีสนามบินนานาชาติผู่ตงเซี่ยงไฮ้กับสถานีรถไฟฟ้าหลงหยางลู่ ซึ่งเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าสาย 2 โดยใช้เวลาในการเดินทาง 1 ขา ราว 8 นาที

สนามบินนานาชาติหงเฉียวเซี่ยงไฮ้ (ตัวย่อใน IATA ว่า SHA) ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองด้านทิศตะวันตกของเมืองเซี่ยงไฮ้ ห่างจากตัวเมืองเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร ในปัจจุบันสนามบินหงเฉียวจะรองรับผู้โดยสารขาออกและขาเข้าภายในประเทศ ตลอดจนเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นหลัก ในปี 2018 สนามบินหงเฉียวมีเที่ยวบินขึ้น-ลง 266,985 ครั้ง มีจำนวนผู้โดยสาร 43.6455 ล้านคน และมีปริมาณการขนส่งสินค้า 4.075 แสนตัน

สายด่วนสนามบินเซี่ยงไฮ้ : 96990

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ