รถไฟฟ้ารถไฟฟ้า เซี่ยงไฮ้

จนถึงเดือนมกราคมปี 2021 รถไฟฟ้าใต้ดินของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้เปิดให้บริการ 20 เส้นทาง (รวมถึงรถไฟ Maglev line) คิดเป็น 508 สถานี (รวมสถานีรถไฟ Maglev line ด้วย) เป็นระยะทางความยาว 831,000 เมตร (รวมรถไฟ Maglev line 29,000 เมตร) ซึ่งจากตัวเลขยังไม่รวมเส้นทางรถไฟจินชาน

กรุณาล็อกอินเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรถไฟฟ้าใต้ดินเซี่ยงไฮ้ เพื่อสอบถามเส้นทางและราคาตั๋วโดยสาร : www.shmetro.com

แผนภาพเส้นทางที่เปิดให้บริการ

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ