สถานีรถไฟ

สถานีหงเฉียว เซี่ยงไฮ้

สถานีหงเฉียว เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บนถนนเชินหงลู่ เขตหมิ่นหัง เมืองเซี่ยงไฮ้ ติดกับสนามบินนานาชาติหงเฉียว อาคาร T2 เป็นศูนย์กลางคมนาคมแบบบูรณาการของเซี่ยงไฮ้ที่สำคัญ เป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงของจีนที่มีความทันสมัย เป็นศูนย์กลางของรถไฟความเร็วสูงขนาดใหญ่พิเศษในเอเชีย และเป็นสถานีรถไฟขนาดใหญ่แห่งแรกในเซี่ยงไฮ้อีกด้วย

สถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้

สถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้เป็นสถานีรถไฟขนาดใหญ่แห่งที่ 2 ในเซี่ยงไฮ้ ติดกับสถานีขนส่งทางไกลเซี่ยงไฮ้ เมื่อรวมกับสถานีรถไฟหงเฉียว และสถานีรถไฟสายใต้เซี่ยงไฮ้จะกลายเป็นศูนย์กลางการรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชายฝั่งทะเลตะวันออกของจีน——ศูนย์กลางรถไฟความเร็วสูงเซี่ยงไฮ้ ในปัจจุบันสถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้มีการเปิดให้บริการขบวนรถไฟความเร็วสูงเซี่ยงไฮ้-หนานจิงและขบวนรถไฟธรรมดาที่มุ่งหน้าไปยังเมืองที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำฉางเจียง

สถานีสายใต้เซี่ยงไฮ้

สถานีสายใต้เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บนเลขที่ 289 ถนนฮู่หมิ่นลู่ เขตสูฮุ่ย เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นประตูศูนย์กลางทางรถไฟความเร็วสูงขนาดใหญ่ทางทิศใต้ เชื่อมต่อแม่น้ำฉางเจียง จูเจียงสานเจี่ยวโจวตลอดจนเมืองทางตอนใต้ของจีน รวมถึงศูนย์กลางการคมนามคมที่สำคัญอย่างฮ่องกงและมาเก๊า

สายด่วนสอบถามข้อมูลรถไฟความเร็วสูง : 12306
เว็บไซต์ศูนย์บริการลูกค้ารถไฟความเร็วสูง ประเทศจีน :www.12306.cn

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ