รถเช่าขับเองสภาพของถนนในเซี่ยงไฮ้จัดว่ามีความสมบูรณ์แบบ มีป้ายบอกทางชัดเจน นอกจากนี้ยังมีทางด่วนเชินเจียหู , เฉินไห่ , จิงฮู่ , ฮู่ช้าน , ฮู่หรง , ฮู่คุน , ฮู่ยู่ เป็นต้น ซึ่งเป็นทางด่วนระดับมณฑลและระดับชาติที่เชื่อมไปสู่บริเวณรอบนอก และเส้นทางอื่นๆในประเทศ บุคคลที่มีใบขับขี่ของจีน ตลอดจนบุคคลผู้ที่มีใบขับขี่ต่างประเทศและได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว จะสามารถขับขี่รถยนต์ในเซี่ยงไฮ้ได้

บริษัทให้เช่ารถยนต์ขนาดใหญ่ของโลอย่าง Avis และ Hertz ตลอดจนบริษัทให้เช่ารถยนต์ที่มีชื่อเสียงในจีนก็มีตัวแทนให้เช่าในเซี่ยงไฮ้

รถยนต์ให้เช่า AVIS
เบอร์โทรสอบถาม :400-882-1119
เว็บไซต์ :www.avischina.cn

รถยนต์ให้เช่า Hertz
เบอร์โทรสอบถาม :+86-21-22261700/4009211138
เว็บไซต์ :www.hertz.cn

รถยนต์ให้เช่าเฉินโจว
เบอร์โทรสอบถาม :4006166666
เว็บไซต์ :www.zuche.com

รถยนต์ให้เช่าอีฮาย
เบอร์โทรสอบถาม :4008886608
เว็บไซต์ :www.1hai.cn

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ