รถแท็กซี่รถแท็กซี่ในเซี่ยงไฮ้มีอัตราการคำนวนระยะทางอย่างไร

ระยะทาง กลางวัน(05:00-23:00) กลางคืน(23:00-05:00)
0-3กิโลเมตร 14 หยวน/16 หยวน 18 หยวน
3-15กิโลเมตร 2.5 หยวน/กิโลเมตร 3.1 หยวน/กิโลเมตร
มากกว่า 15 กิโลเมตรขึ้นไป 3.6 หยวน/กิโลเมตร 4.7 หยวน/กิโลเมตร

เมื่อลงจากรถให้ชำระเงินตามมิเตอร์ที่ปรากฏ หากคนขับรถไม่เปิดมิเตอร์ หรือไม่ออกใบเสร็จแจ้งราคาค่าโดยสาร ผู้โดยสารมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงิน

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ