การยื่นขอผ่านแดนแบบยกเว้นวีซ่า 144 ชั่วโมงแบบออนไลน์

นโยบายผ่านแดน 144 ชม.ยกเว้นวีซ่า มาตรการความสะดวก
ที่อยู่เว็บไซต์ในการยื่นคำร้อง ขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอบนเว็บไซต์

นโยบายผ่านแดน 144 ชม.ยกเว้นวีซ่า

ได้รับการอนุมัติจากสภาแห่งรัฐ เพื่อสนับสนุนการสร้างศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเซี่ยงไฮ้ นับตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. ปี 2016 เป็นต้นไป จะมีการเปิดด่านสนามบินในเซี่ยงไฮ้ตลอดจนเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู , เมืองหังโจวมณฑลเจ้อเจียง เพื่อรองรับนโยบายผ่านแดน 144 ชม.ยกเว้นวีซ่าให้กับพลเมืองใน 53 ประเทศ


"ผ่านแดนยกเว้นวีซ่า"คือ นโยบายต่อชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศที่สาม ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที่เดินทางผ่าน โดยไม่ต้องทำการยื่นขอวีซ่าประเทศทางผ่าน และสามารถอยู่ในประเทศทางผ่านได้ในระยะเวลาสั้นๆ


ใช้กับประเทศ
นับจากวันที่ 30 ม.ค.ปี 2016 ด่านตรวจคนเข้าเมืองเซี่ยงไฮ้ จะมีนโยบาย144 ชม.ยกเว้นวีซ่าแก่พลเมือง 53 ประเทศ คือ ออสเตรีย, เบลเยียม, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์, ไซปรัส, บัลแกเรีย, โรมาเนีย, ยูเครน, เซอร์เบีย, โครเอเชีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, มอนเตเนโกร, มาซิโดเนีย, แอลเบเนีย, โมนาโก, เบลารุส, สหรัฐอเมริกา, บราซิล, เม็กซิโก, อาร์เจนตินา, ชิลี, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ , บรูไน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกาตาร์

มาตรการความสะดวก

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้กับนักท่องเที่ยวในการยื่นคำร้อง สำนักงานใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านเมืองเซี่ยงไฮ้ได้ร่วมมือกันจัดทำระบบยื่นขอการยกเว้นวีซ่า ในการผ่านแดนภายใน 144 ชม.แบบออนไลน์ และมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย.ปี 2018

แพลตฟอร์มการยื่นคำร้องล่วงหน้า

ขั้นตอนการใช้งาน

นอกประเทศ:ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์→ได้รับ ภาพ QR Code→ถึงด่าน,โปรแกรมใช้งานด้วยตนเอง→สแกน QR Code หรือเอกสารการเดินทางระหว่างประเทศ→ปรินท์บัตรผ่านแดนด้วยตนเอง→เข้าไปยังจุดตรวจคนเข้าเมือง

เซี่ยงไฮ้:ถึงด่าน,โปรแกรมใช้งานด้วยตนเอง→สแกน QR Code หรือเอกสารการเดินทางระหว่างประเทศ→ปรินท์บัตรผ่านแดนด้วยตนเอง→เข้าไปยังจุดตรวจคนเข้าเมือง

ที่อยู่เว็บไซต์ในการยื่นคำร้อง

แพลตฟอร์มการยื่นคำร้องขอยกเว้นวีซ่า ในการผ่านแดน 144 ชม.ของชาวต่างชาติที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในเซี่ยงไฮ้ https://gaj.sh.gov.cn/crj/144zy.jsp

สำนักงานใหญ่ตรวจคนเข้าเมือง เซี่ยงไฮ้ http://shanghai.nia.gov.cn/

ขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอบนเว็บไซต์

1 เลือกภาษา ทำการลงทะเบียน/ล็อกอิน

2 กดเพิ่มรายการใหม่เพื่อยื่นคำร้องขอครั้งล่าสุด (คลิกคู่มือการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้แพลตฟอร์มการยื่นคำร้องขอล่วงหน้า)

3 กรอกข้อมูลและทำการกดส่ง

4 ยื่นคำร้องขอสำเร็จ!

5 เมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ทำการปรินท์บัตรผ่านแดนด้วยตนเอง
คลิกที่หน้าจอโปรแกรมการยื่นคำร้องขอด้วยตนเอง→เลือกภาษา→เลือกได้ยื่นคำร้องขอลงทางเว็บไซต์แล้ว→ยืนยันข้อมูลคำร้องขอ→ปรินท์→นำบัตรผ่านแดนไปใช้ในการเข้าจุดตรวจคนเข้าเมือง

หากยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอบนเว็บไซต์ จะสามารถยื่นคำร้องได้ที่หน้าด่านได้ด้วยตนเองที่เครื่องยื่นคำร้องขอลง
คลิกที่หน้าจอโปรแกรมการยื่นคำร้องขอด้วยตนเอง→เลือกภาษา→เลือกยื่นคำร้องขอหน้าด่าน→กรอกข้อมูล→ยืนยันข้อมูล→ปรินท์→นำบัตรผ่านแดนไปใช้ในการเข้าจุดตรวจคนเข้าเมือง

ข้อควรระวัง

1. เมื่อได้ยื่นคร้องขอล่วงหน้าในการยกเว้นวีซ่าในการผ่านแดน 144 ชม.ผ่านทางเว็บไซต์แล้วและได้รับใบรับรองผ่านแดนแบบยกเว้นวีซ่าชั่วคราว บุคคลที่ทำการยื่นคำขอจะต้องส่งเอกสารการยื่นคำขอที่ได้รับหลังจากผ่านการอนุมัติแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

2. ผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องยืนยันให้แน่ใจว่าบนตั๋วโดยสารมีการระบุวันที่ออกจากประเทศภายใน 144 ชม.ไปยังประเทศที่สามหรือภูมิภาคอื่นๆ และข้อมูลเกี่ยวกับที่พักในประเทศจีน เป็นต้น จะต้องทำกรกรอกข้อมูลลงในระบบโปรแกรมการยื่นคำร้องขอออนไลน์ให้ถูกต้องและชัดเจน

3. ในปัจจุบันระบบการยื่นคำร้องขอออนไลน์ จะรองรับการยื่นคำร้องขอยกเว้นวีซ่าในการผ่านแดน 144 ชม.เท่านั้น หากบุคคลที่ต้องการทำเรื่องการยกเว้นวีซ่าในการผ่านแดน 24 ชม.จะต้องทำเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านด้วยตนเองเมื่อมาถึงหน้าด่านแล้วเท่านั้น หลังจากแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วจะทำการออกบัตรผ่านแดนชั่วคราวสำหรับชาวต่างชาติ หลังจากนั้นให้นำไปยื่นคำร้องขอ

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ