เข้าเมืองโดยเรือสำราญได้วีซ่าฟรี15วัน

เข้าเมืองโดยเรือสำรัญได้วีซ่าฟรี15วัน

นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.คงปี 2016 เป็นต้นมา ด่านตรวจคนเข้าเมืองเซี่ยงไฮ้ได้ดำเนินนโยบาย "กลุ่มท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางโดยเรือท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศจีน ยกเว้นวีซ่า 15 วัน"

กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ (นับตั้งแต่ 2 คนเป็นต้นไป) สามารถลงทะเบียนผ่านกลุ่มตัวแทนการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้อนรับและรับผิดชอบวางแผนการเดินทางด้วยเรือท่องเที่ยวสู่ท่าเรือเซี่ยงไฮ้แบบยกเว้นวีซ่า เวลาในการพำนักในจีนไม่เกิน 15 วัน (นับจากวันที่ผ่านแดน) การจำกัดขอบเขตกิจกรรมอื่นๆจะจำกัดที่บริเวณเมืองชายฝั่งและปักกิ่ง เมืองท่าชายฝั่งได้แก่ เมืองเซี่ยงไฮ้ มณฑลเหลียวหนิง มณฑลเหอเป่ย เมืองเทียนจิน มณฑลชานตง มณฑลเจียงซู มณฑลเจ้อเจียง มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลกว่างตง เขตปกครองตนเองพิเศษชนชาติจ้วงกว่างซี มณฑลไห่หนาน

ผู้ที่เดินทางเป็นกลุ่มมาท่องเที่ยวพร้อมกับเรือท่องเที่ยวจะต้องมีเอกสารการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังไม่หมดอายุ จะสามารถดำเนินการผ่านแดนทั้งกลุ่มแบบยกเว้นวีซ่าได้ที่ท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้ ด่านท่าเรือสำราญระหว่างประเทศอู๋ซงโข่ว หลังจากข้ามแดนแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติจะสามารถพำนักอาศัยในจีนได้ไม่เกิน 15 วัน และจะต้องเดินทางไปพร้อมกับเรือท่องเที่ยวที่มุ่งหน้าไปยังท่าเรือเมืองต่างๆในจีน นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นฝั่งชมวิว เที่ยวชมเมืองเมื่อยามเรือโดยสารจอดฝั่ง จนกระทั่งจบการเดินทางออกจากประเทศจีน

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ